Portering och Korskompilatorer, scripts

Ibland behöver man flytta programvaror eller scripts från en processor till en annan, eller till ett nytt operativsystem. TNT-Elektronik AB har i 20 års tid arbetat med utveckling av Bootstraploaders, BIOS-kod, drivrutiner hela operativsystem och kompletta realtidsoperativ. En del av dessa projekt har varit mycket stora, mer än 10 manår, och flyttats från en processorfamilj till en annan. Även porteringar över flera operativsystemsgenerationer har gjorts. Detta medför att vi har verktyg, olika hjälpmedel och en mycket stor kompetens att flytta på, och ta tillvara gjorda investeringar i programvara och scripts.

Billman Regulator AB har lagt stora uppdrag på korskompileringar, sedemera Landis&Gyr AB har lagt uppdrag på portering över operativsystemsgenerationer, fram till dagens Windows.

Home