Bootstraploaders görs av oss för dig

En bootstraploader är den programvara som "föder" datorn. Alldeles efter spänningspåslag kan en dator ingenting, inte ens ge ifrån sig ett endaste pip. För att datorn skall bli det instrument den sedan är så måste den "födas". I vissa fall måste BIOS-kod, Operativ och applikationsprogram laddas in i datorn. Detta ombesörjer den så kallade bootstraploadern. Ibland är bootstraploadern en del av datorns BIOS-kod.

Att skapa en bra bootstraploader är en väldigt specifik uppgift. Teknisk programmering som är mycket maskinnära. Programmet har inte tillgång till några stödfunktioner, utan allt måste finnas gjort i loadern. Vidare så kan man inte ens anta att datorn är i fungerande skick, utan måste börja med att prova de olika ingående enheterna steg för steg. Först CPU, om fel upptäcks så finns bara pipsignalering som kommunikationsalternativ, därefter kontakt med bildskärm, efter att det konstaterats fungera så finns kommunikationsmöjlighet med tecken på bildskärmen. Därefter kommer kontroll av minnet, i detta läge kan man utnyttja bildskärmen för att visa hur minnestesten fortlöper.

På så sätt arbetar bootstraploadern upp datorn till genomprovat och användbart skick, steg för steg, för att slutligen läsa in och lägga operativet i minnet och ge kontrollen till det. Man kan likna det vid en födelseprocess.

TNT-Elektronik har som totaluppdrag utvecklat bootstraploaders för PC-datorer av två olika fabrikat, OKI och Mitac. Uppdragsgivare var Betoma Data AB, vid den tidpunkten generalagent för dessa datorfabrikat. Vidare har TNT utvecklat motsvarande "power-up" program för ett antal inbäddade system bland annat i styrsystemet för en undervattensrobot, uppdragsgivare Weda Poolcleaner AB . En bra bootstraploader hittar alla felaktigheter i systemet innan applikationen går igång och ger högre produktkvalitet och lägre servicekostnader.

Home