Operativsystem

Operativsystemet är den programvara som får datorn att bli användbar. De vanligaste operativsystemen är de olika versionerna av Windows från Microsoft, Linus, samt operativen till Mac-datorerna.

Speciellt höga krav ställs på bearbetning som skall ske i real tid, det vill säga hela tiden och samtidigt med den process som skall styras eller övervakas. Man brukar kalla sådana operativsystem för realtidsoperativ. Den grundläggande funktionaliteten är att flera av varandra oberoende förlopp skall kunna skötas samtidigt i samma dator utan att störa varandra, och dessutom kunna interagera med varandra.   Alla operativ får med tiden mer och bättre utpräglade realtidsegenskapper allteftersom åren går.

TNT-Elektronik var en pionjär inom detta område i ett stort projekt, mer än 10 manår sammanlagt, med operativsystemsbygge spännande över, och porterad igenom, flera operativsystemsgenerationer.

        -  Innan CP/M, då operativet även innehöll BIOS.
        -  CP/M
        -  MS-DOS
        -  Windows, från 1.0 2.0 3.11 Win95 upp till dagens...

Ungefär ett tusen installationer är gjorda baserade på operativ från TNT-Elektronik AB under ett tidsspann på 20 år, uppdragsgivare var Billman Regulator AB, sedermera Landis&Gyr AB, sedermera Siemens Building Technologies AB.

Home