Drivrutiner åt dig

Drivrutiner är de programvaror som anpassar och kopplar ihop operativet med datorsystemets delar. Exempelvis för att kommunicera utåt så krävs i botten en drivrutin. När den väl finns så kan alla applikationsprogram via operativet komma ut med sin kommunikation.

När man bygger styrsystem, reglersystem, kommunicerande system med larm- och mätvärdesöverföring så behövs drivrutiner för att systemet skall kunna fungera. Här nedan kommer några exempel på drivrutiner som TNT-Elektronik AB gjort.

När Svenska Shell AB skulle koppla ihop sina stationsdatorer med Svenska Sparbankens bankdatorer så behövdes kommunikationsprogram för att säkert kunna föra över transaktions- och stationsdata, dessa program gjordes av TNT som drivrutiner vilka ingick i strationsutrustningen till förfogande för övriga programvaror för överföringen av data. Programtest och validering av TNT-drivrutinen gjordes av Philips Bankterminaldivision på plats hos Ljungmans utvecklingsavdelning.

När Celsius Tech Electronics AB skulle utveckla sin hemligstämplade militära display som visar en bild "i luften", då utfördes dessa programvaror av TNT som drivrutiner som kopplade ihop en vanlig standard PC med den militära specialelektroniken så att bilder och grafik kunde komma ut på ett i PC-världen standardiserat sätt trots att displayutrustningen är synnerligen specifik.

Home