Utvärdering och felsökning av elektronik.

Om Du har en elektronikkonstruktion i en produkt som Du vill ha genomgången för att utvärdera prestanda och funktion så kan Du få hjälp med det av TNT-Elektronik AB.

Vi tar fram faktiska prestanda, funktion och egenskaper hos den elektronik som skall undersökas. Vi kan även utföra s.k. Reverse engineering, d.v.s. utifrån en given produkt ta fram hur den är konstruerad och därifrån ta fram konstruktionsdata i CAD-form.

Om en produkt ej fungerar på ett tillfredsställande sätt, oavsett om funktionen är otillräcklig eller direkt felaktig så kan vi felsöka för att få fram orsaken. Utifrån den funna orsaken så kan vi föreslå modifieringar av elektroniken som kan införas i redan levererade enheter och löpande produktion, s.k. patchning, eller så kan vi ta fram en förändrad konstruktion att införas i framtida produktion.

Home