CAD-arbeten görs åt dig

CAD står för Computer Aided Development och är mycket centralt för utveckling och produktion av elektronik.

Redan i första stegen av elektronikutvecklingen så ritas kretschema in i CAD-systemet med hjälp av symboler för olika standardkomponenter.


Nästa steg är att utifrån det schemat göra komponentplacering och routing (tråddragning) för att få fram ett kretskortsunderlag.


Utifrån detta kretskortsunderlag så tillverkas till slut mönsterkortet på vilket komponenterna sedan löds fast.

TNT-Elektronik AB har erfarenhet av att arbeta i ett flertal CAD-system och använder normalt ett mycket kraftfullt system.

För produktion av mönsterkort har vi ett nära tekniskt samarbete med ElektroProcess i Dalarna AB.

Home