Utveckling och konstruktion av elektronik.

TNT-Elektronik AB har mycket lång erfarenhet av utveckling och konstruktion av elektronik inom de mest skilda områden. Exempelvis har vi konstruerat en stor 21-tums bildskärm speciellt avpassad för processtyrning.

För datorer har vi konstruerat minnessystem, både direktaccessade internminnen samt dubbelportade minnen med DMA-bussaccess.

Vidare har vi utvecklat elektronik för larm- och övervakningsanläggningar, styrutrustningar samt radiosändare och mottagare.

I detta arbete använder vi bland annat olika kraftfulla CAD-programvaror.


Home