Signalbehandling, t.ex. ubåtsspaning, rökdykare, radiomottagning.

I många av de projekt som vi har arbetat så har det ingått signalbehandling i en eller annan form. Vid ubåtsspaning får man in signalmönster som skall tydas och göras begripliga för en operatör. Den militära specialdisplayen för stridsvagns- och attackhelikopterförare har signalbehandling av videosignalen. Prototyp- och utvärderingsutrustningar för rökdykare förstärker de väldigt svaga kontrasterna i en rökdimma så att rökdykaren kan urskilja var han är och vad han har runt sig. Radiomottagare som skall ta emot svaga signaler och filtrera bort störningar och brus har specificerats och konstruerats av TNT-Elektronik AB.

Detta är teoretiska, svåra områden, men om man kan använda sig av signalbehandling i det man skall lösa så får man ofta mycket fina prestanda.


Home