Produktion

TNT-Elektronik AB kan producera nollserier och kortare serier av elektronik.

Om vi har utfört konstruktionen så finns redan nödvändiga produktionsunderlag framme, CAD-filer för tillverkning av mönsterkort samt komponentförteckning.

Utifrån det så kan vi få fram mönsterkort, beställa material, samt montera och utföra test och felsökning.

Om Du har en gammal konstruktion som Du saknar underlag till, så kan vi med reverse engineering ta fram de underlag som behövs, styck eller plocklistor, kretschema, layoutunderlag, och till och med programkod.

Utifrån dessa underlag så kan vi, eller någon annan, sedan återproducera elektroniken åt dig.


Home