Nätverk

TNT-Elektronik AB har lång erfarenhet av att specificera, samt därefter bygga samarbetande system i nätverk.

Både utgående från standardiserade kommunikationsprotokoll, och med företagsspecifika tillägg och anpassningar.

Ett intressant specialfall var att i ett större överordnat nätverk lägga in små lokala nätverk.

Förutom system och programvara så har vi även haft som uppdrag att konstruera och producera elektronik för att kunna bygga stora omfattande nätverk, som är särskilt utsatta för störningar från åska, där en lokal felfunktion inte skall tillåtas slå ut hela nätet. Det uppdraget lades av Sense-Air och resulterade i en 6 slingors RS485-Multiplexer. Detta är utförligare beskrivet i avsnittet Nätverkselektronik.

Home