Nätverkselektronik.

TNT-Elektronik AB kan designa och tillverka elektronik för kundernas speciella behov, inklusive elektronik för att driva nätverk och kommunikation.

Som exempel kan nämnas elektronik som vi utvecklat för att från en plats driva upp till sex stora vidsträckta nätverk av RS485-typ.

Här kan nämnas att stora vidsträckta nätverk är väldigt utsatta för störningar från elnätet samt ifrån blixturladdningar. Blixturladdningarna behöver inte ens slå ner i marken. En urladdning mellan två moln kopplar kapacitivt till olika vidsträckta nät så att dessa lätt får en differensspänning på flera tusen volt. Denna differensspänning slår så sönder nätverkselektroniken och till nätverken anslutna enheter.

Vi har utvecklat en RS485-Nätverksmultiplexer som tål dessa stora påfrestningar och som framförallt avlastar till nätet anslutna småenheter från över- och differensspänningar.

På så sätt får man en tålig anläggning som har en hög tillförlitlighet samtidigt som de anslutna enheterna kan vara enkla och billiga.

Home