Teleoperatör, PTS

TNT-Elektronik AB är sedan januari 2001 en hos PTS (Post och TeleStyrelsen) registrerad teleoperatör.

Vi bygger fast kopplade nätverk för data och/eller datakommunikation i det allmänna telenätet.

Om Du har behov av att knyta ihop två eller flera geografiskt separerade verksamheter, så kan vi hjälpa dig med det. För hopkoppling av datornätverk och telefonisystem och för bygge av kompletta stora datorinstallationer så är vår samarbetspartner Foném Data AB

Home