Teknisk specifikation, RadioPLC.

Kapsling:              Plastkapslad för snäppmontage på DIN-skena. Fjädrande låsning med frigöringsbygel nedåt.

                             Material, underdel Noryl(UL 94-VO)

                             Material, överdel Lexan (UL 94-VO)

                             Kapslingsklass IP20

 
Modulbredd, 6 moduler.

Mått, B105 x H86 x D49 mm.

Vikt, 260 gram.

 

Temperatur:           0-100 grader.

 

Anslutningar:         Jackbar rak skruvplint med 3,5 mm delning, kabelarea 1,5 mm2.

                             Plinten snäpplåser och kan även skruvlåsas.

Plinten kan erhållas med kläm- eller slits-kontaktering av kablarna samt 90 graders kabelinföring.

 

 

Anslutningar, ovansida:

                             Matningsspänning; RadioPLC anpassar sig automatiskt.

 
Mata in antigen 9-60 VDC, RadioPLC är skyddad mot polvändning, eller 6-42 VAC.

 

                             8 stycken plintpar för generella inputs/outputs, varje I/O fristående.

                 Helt individuellt konfigureringsbara med nycklar.

 

                             1 plint +5 volt spänningsmatning ut till extern display.

 

                             3 plintar för anslutning av 3-tråd till trådfjärrkontroll. Matning ut, data hem, jord.

                             Mittplinten även anslutning av entråds fältbuss till ytterligare 15 RadioPLC.

                             Trådfjärrkontrollens och fältbussens kommunikation indikeras på PLC front.

 

 
                             2 plintar för anslutning av 50 ohm antenn för 434 MHz, FM sändning, AM kortare.

                                                            2    cm antenn ā 1500 meter frisiktsräckvidd

                                                          12    cm antenn ā 3500 meter frisiktsräckvidd

                                                          14,5 cm antenn ā 5000 meter (teoretiskt värde, skall provas)

                                                          Yagi/riktantenn  ā 1 mil (teoretiskt värde, skall provas)

 

Front:                    Anslutning av serviceterminal / pocket PC i en 3,5 mm jack, även åtkomst av överliggande nät.

                             Indikering av kommunikation på överliggande optoisolerat kommunikatonsnät.

                             Fronten kan produktanpassas med LED-färger och texter.

 

3 siffrors display, gröna lysande 7-segments LED-siffror. Storlek 15 x 35 mm

                             Hjul för att i en MikroMeny kunna öka, minska, samt sätta 10 stycken olika värden.

 

                             Indikering av   8 general purpose I/O   O  /  O  /  O  /  O

                                                        8 reläutgångar  O

 

                             Indikering av spänning till och fungerande radiomottagare.   O

                             Indikering av kommunikation med trådfjärrkontroll samt fältbuss.  O

                             Indikering av på radio mottagna meddelanden,  O =störda,  O =korrekta.

                             Indikering av radiosändning.  O

 

Anslutningar, undersida:

                             8 stycken reläutgångar, tre skruvplintar per utgång.

                             Växlande reläkontakt, såväl normalt öppen (NO), som normalt sluten (NC)

                             Brytförmåga 6A  ~ 1500VA, 26 V= 156W, Överslagsspänning 1000V~

                             Avstörnings- och gnistsläckningskomponenter kan OEM-monteras internt.

                             Varje utgångs tillstånd indikeras av en LED på PLC front.

                             Utgång 7 och 8 har intern hårdvarufördröjning på 100 ĩS

 

Processor & Programvara:

368 värden i RAM

256 långtidslagrade värden, behålls vid strömavbrott.

8.000 programinstruktioner, flashas.

Högnivåspråk, kompilerande C.

Timers;

 
 Dygn, Timme, Minut, Sekund, ner till 1/1000 sek.

                             Meny, mikroscheduler, realtidsexekvering av samtidiga processer.

                               - ModBus kommunikation

                               - Regulatorer

                               - Kraftkännande positioneringsservon

 

Kommunikation & systembyggnad:

                             Radiokommunikation; valbart FM, AM eller AM lågnivå. Valbart sändare/mottagare eller inget.

                             Trådansluten fjärrkontroll, 3-tråd. Har prioritet över radion.

                             Fältbuss,  max 16 stycken RadioPLC kan samarbeta på fältbussen.

                             Den trådlösa kommunikationen samarbetar med fältbussen

                             Nätverk, optoisolerad kommunikation för längre avstånd till­­­­­­­­­

                             max. 8 RadioPLC eller fältbussgrupper (8*16=128=tot.max.)

                             Ansluten PocketPC/Laptop/Serviceterminal har direkt åtkomst till alla åtta.


Home