Styr & reglersystem

Datorsystem för att styra processer, industriella eller byggnadstekniska, är en av TNT-Elektronik AB´s verksamhetsgrenar.

Inom industrin är det processtyrning och övervakning kombinerat med insamling av driftsdata, presentation av produktionsstatistik samt larmning om oönskade driftstillstånd uppstår.

Övriga styr&reglersystem för att styra tekniska installationer i bostads- och kontorsfastigheter, vanligtvis benämnda BA-system (Building Automation) tillhör en av TNT's specialiteter.

Vi har specificerat, systemerat, programmerat och underhållit sådana system i 24 års tid.

Home