Storskalig radiokommunikation.

Bygge av system som baserar sig på radiokommunikation sker utgående från speciella villkor eftersom radiokommunikation till sin natur "har ett eget liv". Man kan aldrig påräkna en säker och fast förbindelse, utan i grunden har man förutsättningen att man har en kontakt som kommer och går. Speciellt gäller detta mobila system.

TNT-Elektronik AB har erfarenhet av realiserandet av ett mycket stort mobilt datorsystem helt baserat på olika kombinerade tekniker för datakommunikation över radio.

Det gäller Stockholms Lokaltrafiks system för busstrafikledning för att ge trafikledare en samlad bild av busstrafiksituationen. Bussarna var försedda med ett system som med hjälp av transpondrar och passagerarräknare kunde hålla reda på bussens position samt beläggningsgrad.

Ett centralt system kommunicerade så via ett antal stora högt placerade radiostationer med alla bussar och kunde ha en sammansatt, men ändå fullt detaljerad, bild av trafikläget.

TNT-Elektronik AB har erfarenheter av detta systems tillblivelse, allt från specifikations- och systemeringsarbetet fram till programmering och driftsättning.

Home