Specialprogrammering

Att göra speciella, unika lösningar är TNT-Elektroniks specialitet.

Vi har trettio års erfarenhet och vana av problemidentifiering, lösning, systemering, programmering, debugging och test, slutligen följt av support.

För små system sker alla desa steg i ett fackmannamässigt samanhängande flyt, för större så blir det större separata steg.

Ibland har en kund gjort några av de första stegen själv, och behöver bara "få jobbet gjort" så att säga.

Har Du funderingar på, eller behov av programmering, hör av dig så kan vi ge några tips. Titta i mappen Kontakt.

Home