Signaltransmission.

En av TNT-Elektroniks specialiteter är elektronikarbeten med signaltransmission. Vi har utfört mycket varierande uppdrag, många mycket intressanta och svåra.

Ett problem som skulle lösas var att överföra en videosignal från en undervattensrobot till bildskärmarna där man skulle styra roboten. Videosignalen går i samma kabel som 230/400 volt för framdrivningsmotorer och pumpar. Kabeln är maximalt 160 meter och videosignalen bara några tiondels volt, redan om det kommer in störningar på bara några hundradels volt så blir TV-bilden helt bortstörd.


Oj, smaskigt problem, och som om det inte vore nog så kunde inte koaxialkabel användas på grund av undervattenskontakterna.

Detta var ett omöjligt problem, men TNT-Elektronik AB löste det! Hur? Det kan inte avslöjas eftersom det är en affärshemlighet som uppdragsgivaren är ensam om, det kan bara sägas att det fungerar helt problemfritt.


Ett annat intressant exempel på signaltransmission är en RS485-Multiplexer som vi har konstruerat åt SenseAir. Multiplexern kan ha tre till sex stycken nätverksslingor anslutna till sig, fullständig galvanisk isolation mellan slingorna skyddar den övriga till nätverken anslutna enheter.

Signaltransmission över radiolänk har vi även konstruerat.

Vill Du överföra något över radio, infrarött, ultraljud, eller svåra trådförhållanden? Eller har Du problem med en existerande överföring, eller vill Du förbättra en transmission, hör av dig så kan vi ge några tips på framkomliga vägar.

Home