Siemens, approved supplier.

TNT-Elektronik AB har 1998-12-16 godkänts med status som "approved supplier" av Siemens Building Technologies.

Till grund för detta godkännande ligger undersökningar gjorda av kreditvärdighet, soliditet, arbetsprocedurer, struktur och ordningsamhet. En sammansatt kvalitetsbedömning där vi har fått bedömandet kvalitetsgodkänd leverantör. Vi har fått godkännandet utan anmärkningar.

I oss får Du en bra samarbetspartner eller leverantör.

Home