Scriptöversättare

Olika system och versioner styrs av en uppsjö av olika "språk" eller instruktioner i mer eller mindre kryptisk text, kallad "scripts" Dessa styrinstruktioner kan behöva modifieras eller översättas. Detta är ett område där maskinell översättning av tekniska data med framgång kan göras.

"Scripts" förekommer i de flesta applikationer, alltifrån i enkla fall som övergripande styrinstruktioner, till att hela databaser läggs upp och lagras som otaliga "scripts". I processtyrningssystem kan det t.ex. förekomma att hela anläggningen beskrivs med ett otal "scripts", att processdata, bilder, och flödesdiagram ligger som "scripts" Om systemet skall uppdateras, förändras, eller flyttas från en plattform till en annan så är detta mycket lämpligt att underlätta med scriptöversättare.

TNT-Elektronik AB har byggt flera scriptöversättare samt baklängeskompilatorer.

Home