Larmöverföring till SOSAB

Datorsystem kan koppla upp sig direkt till SOSAB's datorer och överföra larmer. För att detta skall fungera använder man sig av olika standardiserade överförinsgssätt s.k. protokoll.

TNT-Elektronik AB har byggt system för kommunikation med och överföring av larmer till SOSAB larmcentraler.

Home