Realtidsprogram

Realtidsprogram är System- och programvaror som har stor simultan kapacitet och där de olika funktionerna kan utföras samtidigt och oberoende av varandra, och samtidigt påverkandes varandra på önskvärt sätt. Det är svårt att göra program som har fullt simultan realtidskapacitet. Det kräver rätt verktyg och hjälpmedel, stor yrkesskicklighet och lång erfarenhet.

Svårigheten ligger i att programvaran skall både tillåta och tåla att allt möjligt händer i alla möjliga sekvenser och turordningar och hantera det på ett ordningsfullt sätt.

Vi har ända sedan början löst alla våra uppdrag med programmering som går i real tid fullt interaktivt, den traditionen ger en bättre programvara, både i taktil känsla, hanterbarhet, och inte minst feltolerans.

Home