Styrning, larmning, och kommunikation över långa avstånd…….

Radiokommunikationsfunktionen är helt licensfri och tack vare vår teknik så har utrustningarna unikt lång räckvidd.

Ser Du den ljusgula gläntan längst bort alldeles till höger om radiosändaren? Dit når den handhållna batteridrivna radiosändaren med inbyggd antenn. Det är 1535 meter bort. Den mottagande RadioPLC-n hade kortaste antennen, en liten stump på 2 centimeter.

Med 12 centimeter lång mottagarantenn kan RadioPLC-n flyttas 3,5 kilometer bort. Med halv- resp helvågsantenn eller riktantenn så kan frisiktsräckvidder på 5km upp till en mil erhållas. Helt licensfritt och utan krångel.

Frisiktsräckvidderna är jämförbara mellan olika fabrikat av utrustningar, normalt är räckvidden för denna typ av utrustning ej över 100-200 meter. Vid hinder i vägen eller regn/snö reduceras räckvidden. Inomhus brukar man tumregelsmässigt säga att räckvidden blir 1/6 av frisiktsräckvidden.

Om man nu inte är intresserad av så lång räckvidd, utan skall köra på kortare avstånd, då innebär dessa siffror att RadioPLC har motsvarande högre tålighet mot störningar från främmande utrustningar.

Man kan välja om den skall levereras med radiomottagare eller radiosändare, eller med både och. Dessa programmeras till önskad funktion tillsammans med ett eventuellt lokalt styrprogram.

Två eller flera RadioPLC kan kommunicera via radio i samarbete med handhållna radiosändare och med trådanslutna manöverenheter, som ser ut som på bilden ovan, fast med ansluten sladd. Tråd har prioritet över radio.

Radio- och trådmanöverenheter samarbetar med fältbussen. RadioPLC kan även levereras utan radio och är då som en PLC eller DUC som friprogrammeras till önskad funktion.


Styrning sker, beroende på program, t.ex. som joystickstyrning.

Home