Protokoll. (Stordatorkommunikation, TC3270, SDLC, Modbus, TCP-IP)

För att datorsystem skall kunna kommunicera med varandra så krävs att de "pratar" enligt väl bestämda regler, s.k. protokoll.

Att programmera datorer för kommunikation är en speciell genre, kommunikationsprogrammering, som är mycket krävande och kräver stor hantverksskicklighet samt ofta utförs i maskinnära språk.

TNT-Elektronik AB har gjort kommuniktionsprogram för allt ifrån stordatorkommunikation, till att få små enchipsdatorer att prata med varandra.

Home