Programspråk

Vi har gedigen vana av många programspråk, vi har även byggt några programspråk för avancerade realtidstillämpningar. Ett av dessa projekt var sammantaget i storleksordningen 10 manår.

Högnivåspråken är relativt lika oberoende av system, det som skiljer är mer vilken utvecklingsplattform som man arbetar i, IAR, Microsoft, m.m. Vi jobbar i många utvecklingsplattformar, har licenser och support bakåt. (Se i mappen Associates/approvals)

När det gäller de mer maskinnära språken, framförallt assembler, så det är helt beroende av vilken processorfamilj som man arbetar i. Assembler kan ju som bekant ge den absolut snabbaste och kompaktaste koden. Priset är att koden blir bunden till en viss processorfamilj och mycket djupgående datortekniska kunskaper krävs.

TNT-Elektronik AB har 30 års tradition och erfarenhet av högnivå och maskinnära programmering i både stora system och pyttesmå handhållna system och apparater.

Home