Polisuppdrag brottsutredning.

TNT-Elektronik AB har kompetens och utrustning för examinering av datasystem in i dess innersta. Man kan hitta information från långt tillbaka i tiden trots att den raderats. Med hjälp av den informationen så kan man få reda på vad som gjordes på datorn och när det är gjort.

Även datafiler och epost kan avslöja betydligt mer än själva meddelandet om man går in under ytan. Polisens brottsutredare, specialiserade på brott där datorer använts i brottslig verksamhet, har anlitat TNT-Elektronik AB för säkerställande av bevismaterial i beslagtagna datorer.

Vi kan även hjälpa advokatbyråer och revisorer i säkrande av bevisning, underlag, samt utvärdering av datafiler, e-post m.m. 15-årig affärsjuridisk erfarenhet med processuell vana i tings- och hovrättsförhandlingar finns.

Home