Översättning

Översättning av teknisk dokumentation och manualer utförs för både egna system och för system som kommer från tredjepart.

Vi kan även göra översättning inne i system för att på så sätt ändra det språk som systemen använder sig av i sin kommunikation med personalen. Detta dock beroende på hur väl systemet är förberett för en översättning.

Vi har även lång vana av att konstruera s.k. flerspråkiga system, system som på kommando kan växla mellan flera olika språk.

Home