Omkonstruktion/patchning.

Om Du har en produkt innehållande elektronik som skall förändras så kan TNT-Elektronik AB hjälpa till med den omkonstruktionen.

Vi kan ta fram design, kretslösningar, konstruktion. Vi har alla hjälpmedel som behövs för att gå vidare in i labbande för att snabbt få fram en fungerande prototyp.


Den gjorda omkonstruktionen kan behöva införas i redan producerad elektronik och kanske även i sådant som produceras. Det gör man genom att s.k. "patcha" elektroniken. TNT-Elektronik AB har lång erfarenhet av att både ta fram lösningar för patchning samt att löpande utföra patchningar.

Home