Minicall

Datorsystem kan koppla upp sig till Minicallsystemets central för att överföra larmer. För att detta skall fungera använder man sig av olika standardiserade överförinsgssätt s.k. protokoll.

TNT-Elektronik AB har byggt system för kommunikation med och överföring av larmer till Minicallsystemet. Larmer och meddelanden sänds över till en eller ett flertal Minicallmottagare där meddelandet i kort form kan ge mottagaren all behövlig information.

Home