Ett mikroskopiskt litet styrsystem som TNT-Elektronik AB har utvecklat är styrning av ett mikroskop för medicinska ögonundersökningar. Detta system med tillhörande kablage byggdes in i en aluminiumlåda med rigorösa krav på elektromagnetisk täthet. Elektroniken är byggd runt en liten enchipsprocessor som innehåller styrprogram för PWM-styrning av motorerna samt acceleration, inbromsning och kraftavkänning.

Den undersökande läkaren styr mikroskopet med sitt knä, styrsignalerna omvandlas av styrelektronikens programvara till följsam styrning av mikroskopet.

Falu mekaniska har gjort elmotorarrangemangen och mekaniken runt själva mikroskopet samt levererat prototypen till Falu lasarett där den nu används.

Home