MSDN

TNT-Elektronik AB är medlem i MSDN, Microsoft Developers Network. Numera är vi "bara" en vanlig medlen. Från början hade vi ett alldeles unikt samarbete med Microsofts Windows-specialist. Se Först i Windows 1.0

Tack vare medlemskapet får vi information specifikt avsedd för utvecklare av applikationer för Windows. Vi har även mycket omfattande programvarulicenser för utveckling, test och utvärdering.

När vi utför ett uppdrag åt dig, stort eller smått, så har Du via oss tillgång till stora kunskaper och resurser.

Home