Larm & Övervakningssystem

Datorsystem för att övervaka processer, industriella eller byggnadstekniska, är en av TNT-Elektronik AB´s verksamhetsgrenar.

Inom industrin är det övervakning av processtyrning kombinerat med insamling av driftsdata, presentation av produktionsstatistik samt larmning om oönskade driftstillstånd uppstår.

Övriga larm&övervakningssystem för att styra tekniska installationer i bostads- och kontorsfastigheter, vanligtvis benämnda "BA"-system (Building Automation) tillhör en av TNT's specialiteter.

Vi har specificerat, systemerat, programmerat och underhållit sådana system i 24 års tid. Bland annat i samarbete med Billman Regulator och Abelko.

Home