Långsam processtyrning.

En långsam och ovanlig processtyrning som vi har gjort kan nämnas, i Cloettas fabrik för framställning av mjuka och sega godisar såsom sockerbitar, sega råttor, skumbananer, m.m.

Det var ett roligt jobb, men ändock blodigt allvar, stora ekonomiska värden står på spel. Var och en av de sju ugnar som godiset långsamt torkas i är 15 meter lång, 3 meter bred och 2 meter hög. Torkprocessen tar, beroende på laddad produkt, ett till tre dygn, och om den inte går exakt efter ett noggrannt långsamt schema så kan produkterna bli dåliga med kassation och stora förluster som följd.

Home