Kryptering

För att skydda känsliga data så används kryptering. Man kan kryptera data som ligger lagrade, man kan skydda datatransmission från att bli avlyssnad genom att skicka krypterade data, man kan skydda kontokortsinformation och PIN-koder genom att kryptera dem.

Som ett exempel kan nämnas att TNT-Elektronik AB har gjort kryptering av kontokortsinformation för Svenska Shell AB, för deras bensinkort.
Vi ansvarade helt för framtagning av en helt unik irreversibel krypteringsalgoritm, samt validering av den genom att i stordatorer köra analyser av spridning, mönster, samt knäckbarhet.

Efter det att algoritmen var klar och både teoretiskt och praktiskt validerad så fick vi även uppdraget att koda den.

Slutligen skulle algoritmen även införas i tredjepartsleverantörs utrustning, i kassaterminaler från japanska OKI, där hade vi uppdrag med kunskapsöverföring till deras tekniska personal i samband med deras implementering av algoritmen.

Home