Intel 386, ett tekniksprång

TNT-Elektronik AB har till och med varit med bland de första i världen och utvecklat för en ny processorgeneration. När Intel utvecklat 386-processorn utnyttjades den av Compaq för att "köra om" IBM, man byggde med andra ord inte bara en "kompatibel" dator, utan en dator som gick längre än standarden med strategin att "standarden följer oss istället".

Detta låter kanske idag inte så märkvärdigt, men i historiskt perspektiv så var det här som stafettpinnen rycktes från IBM, en vändpunkt.

Ifrån Compaq i USA så kom den första maskinen till Europa till TNT-Elektronik. Den gick via en mässa i Tyskland där den förevisades som den stora sensation den var, därefter direkt till TNT för utvecklingsarbete. Vi har datorn kvar än idag som ett musealt föremål, helt i originalskick.

Home