Fakta om TNT-Elektronik AB:

Företagets ägare, Janis Platbardis, är född 1951 och uppvuxen i Stockholm och flyttade 1987 till Säter. Han har utvecklat elektronik sedan 1968, och programmerat datasystem från 20 års ålder, något av ett erfarenhetsrekord i Guinnesklass.

Janis har utvecklat system och programvaror åt många stora företag, bland annat Svenska Shell, Ljungmans, Sparbanken, CelsiusTech Electronics, KTH/IOF, Landis&Gyr, OKQ8 och senast för Kista Science Tower åt Johnsson Controls. Även elektronik utvecklas, från enkelt till avancerat.

Janis arbetar för närvarande med konstruktion av elektronik med trådlös kommunikation. Det är för denna banbrytande produkt, RadioPLC, som Janis erhållit SKAPAs utvecklingsstipendium. Många problem kan lösas med den nya trådlösa tekniken för att mäta, registrera, rapportera och styra. TNT-Elektronik anpassar produkten för att lösa specifika funktioner.

Ett företag kan på kort tid få en prototyp och nollserie tack vare ett byggklossystem för elektroniken och funktionerna i programvaran. Efter praktiska tester kan serieproduktion snabbt startas tack vare att alla olika produkter är baserade på gemensamma komponenter med bra prestanda och hög tillgänglighet.Aktiekapital 1996, 150.000
Privat aktiebolag i Säter.
Vi innehar F-Skattebevis
Bankgiro:   5646 - 0504
Postgiro:    94 07 17 - 2
Org.nr:   556075 - 4110

Home