Dokumentation av teknik

Det system som görs kan dokumenteras med avseende på allt ifrån hur man skall använda det, till hur det internt är uppbyggt. För felsökning och service behövs instruktioner o.s.v.

Om omfattning och inriktning på dokumentationen är bestämd när man börjar bygga systemet så är det en klar fördel eftersom då dokumentationen, eller i vart fall stommen till den, kan göras samtidigt som man bygger systemet.

TNT-Elektronik AB har även haft större uppdrag att dokumentera system som andra företag har gjort, exempelvis teknisk dokumentation av delar av Siemens Building Technologies Building Automation-system Desigo.

Dokumentation på andra språk har vi gjort, liksom översättningar av dokumentation, manualer, och säljdokument.

Home