Demosystem, en rivstart

Ibland en mycket bra strategi är att bygga ett s.k. Demosystem eller en "mock-up".

Det kan vara för att man vill komma snabbt igång, demonstrera på en mässa, eller känna av kunders/marknadens respons innan för stora investeringar görs.

En annan användning är att bygga ett testsystem för att tillsammans med slutanvändarna prova ut hur systemet skall te sig och användas. När man så har fått fram systemets önskade utformning så kan det gjorda demosystemet utgöra "specifikation" och även nyttjas för utbildning innan det riktiga systemet är klart.

Med rätt upplägg så kan demosystemet göras så att man kan bygga vidare på det, s.a.s. fylla på med hus bakom kulisserna, och så kan man på ett väldigt kostnadseffektivt sätt få fram ett komplett system som är realistiskt marknadsfört och utprovat till viss del redan innan det finns.

Home