Dataintrång och företagsspionage.

Datasystemen och nätverket i ditt företag blir allt viktigare för verksamheten. Man får större nytta och högre effektivitet. Detta för som en naturlig konsekvens med sig att man blir allt mer beroende av att datasystemen fungerar som de ska.

Många hotbilder finns, virus, dataintrång och företagsspionage. Man bortser lätt från problematiken, men en anställd som av någon anledning inte känner sig lojal med sitt företag kan tack vare den nya tekniken lätt föra ut nyckelinformation, som kundregister, ritningar, offerter, prislistor, produktionsunderlag…


Precis som en brottsling lämnar hårstrån, hudflagor, fingeravtryck, och andra spår så lämnas spår i en dator på vad man gör och när man gör det.

TNT-Elektronik AB har både kunskap, resurser, och utrustning för att få fram allt som kan extraheras ur ett datasystem.

Ett fall rörde misstänkt stöld av kundregister, där vi åt vår uppdragsgivare kunde få fram vad som hade kopierats, hur och när det var gjort. Avtalad sekretess gör att vi inte kan redogöra för mer detaljer och naturligtvis inte vilka uppdragsgivarna är.

Om det är så att misstanke finns att någon anställd utför mot företaget illojala eller skadliga gärningar, så kan undersökningar göras mycket diskret efter arbetstid.

Home