CSA-Medlem

TNT-Elektronik AB är sedan 2001 medlem i CSA, Compaq Solutions Alliance, numera HP/EMEA, och som utvecklare och konstruktör av datasystem, elektronik och programvaror så har vi en unik särställning.

Tack vare medlemskapet får vi information specifikt avsedd för utvecklare. Vi har även programvarulicenser för utveckling, test och utvärdering.

Vi har möjlighet att erhålla den nyaste och hetaste teknologin, allt ifrån servrar till fickdatorer, för utvärdering, utveckling och test. Och det dessutom till kraftigt rabatterade priser.

När vi utför ett uppdrag åt dig, stort eller smått, så har Du via oss tillgång till stora kunskaper och resurser.

Home