Bildsystem

Ett system för visning av processbilder, schemor, trendkurvor och annan grafisk information brukar kallas bildsystem. TNT-Elektronik AB har utvecklat ett flertal bildsystem baserade på olika datorsystem. Bildsystemen kan antigen ingå som en del av ett större system, eller som ett fristående system.

Ett bildsystem är väldigt grafiskt orienterat och det är mycket viktigt att användaren på ett lätt och intuitivt sätt skall kunna arbeta direkt i bilderna.

Ett bra utfört bildsystem är "a och o" för hanteringen av systemet, TNT har lång erfarenhet av att designa och göra bildsystem, det första gjorde vi 1980.

Home