Anpassningar

Standardprogram kan fixas till. Man kan hamna i situationen att en standardprogramvara fungerar alldeles utmärkt, utom i ett eller ett par avseenden.

Det kan även vara en programvara som är köpt eller gjord enligt alla önskemål, men så har tiden gått och den kringliggande verkligheten har förändrats.

Anpassningar vore med andra ord bra att kunna göra, och det låter sig faktiskt göras.

Att anpassa programvaror kan göras på tre sätt.

1) Om man har tillgång till koden så kan förändringar och tillägg göras, det är en speciell programmeringsteknik att gå in i gammal kod utan att dess funktion skall störas så att man inte introducerar nya fel och problem. TNT-Elektronik AB har omfattande erfarenhet av att arbeta på just detta sätt från ett flertal stora projekt.

2) Om man ej har tillgång till koden och således ej kan göra några större förändringar i kärnan, förutom s.k. patchar och cracks som dock kräver extrem skicklighet samt att man studerar den finstilta juridiska texten i licensavtal m.m. Då kan man göra anpassningar och förändringar i drivrutiner och länkade tilläggsprogram, s.k. DDL-er.

3) Den sista och mest rigida metoden är att helt enkelt skriva ett kompletterande program, och i det programmet lägger man alla anpassningar och tillägg som behövs.

Vi har erfarenhet av att göra lösningar med alla de olika metoder som står till buds.

Home